Möten

Till våra möten kallas styrelsen, valberedningen, rektor, lärarrepresentanter, fritidsrepresentant och klassrespresentanterna via mail med kallelse och dagordning en vecka innan. Kallelse läggs även upp på facebooksidan.

Observera dock att våra möten är öppna för alla föräldrar att komma på. Önskas kallelse och dagordning skicka ett mail till ordförande och be om att bli tillagda på listan för utskick.

Vi håller våra möten i personalrummet på lågstadiet och vi bjuder på kaffe. Mötena är kl 18:30 - ca 20:00

 

Möten våren 2019:

 

Torsdag 17 januari

 

 

Varmt välkommen!

Mötesprotokoll