Vi går på föräldraföreningens möten


Till våra möten kallas styrelsen, rektor, lärarrepresentant, elevrådsordförande och alla klassrepresentanter. Vi uppmanar alla att närvara vid våra möten eller meddela förhinder. Kallelse skickas ut via e-post en vecka innan mötet.

En engagerad föräldraförening påverkar kommunens beslutsfattare i skolfrågor, förbättrar skolmiljön och bidrar till att ge ungdomarna positiva minnen från sin skoltid.

Nästa möte enligt nedan:

Mötesprotokoll

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2009