Nyheter

Vi planerar att spola is i vinter. Uppe på krontorp vid lekplatsen i slutet av skiftesvägen. Här önskar vi frivilliga som vill hjälpa till att skotta och spola vid vackert vinterväder! Anmälan via mail viktoria.thunborg@telia.com

Så skickas info om när det planeras spola, ut via mailen och på föräldraföreningens fb sida.


Mörkerkväll ihop med NTF för årskurs 1 och 4 planeras till november, inbjudan kommer separat till berörda.

Mötesdagar för ht-20:

 

Torsdag 26/3 kl. 18:00

 

 

 

Ordinarie möten är i personalrummet på lågstadiet kl 18:00, årsmötet hålls även det i personalrummet på lågstadiet 18.00 -19.30.


Varmt välkomna önskar vi i styrelsen!