Sekreterare:  Viktoria Thunborg

                   

Vice sekreterare: Karin ThimStyrelsen

 

 Ordförande:          Per Löfving

          tfn:  076-8075869

  e-postper.lofving@ricohitp.se


Vice ordförande: Anna-Karin WestlundLedamot: Björn Jonsson

 Valberedning:             Vakant

Föräldrarepresentanter:

Förskoleklass Bojen: Johan Runkvist 

Förskoleklass Fyren: Ida Johansson 

Förskoleklass Bryggan: Emma Bergren

 

1A:   

1B:   

 

2A:

2B: 

 

3A:   

3B:

3C:     

 

4A:

4B:   

 

5A: 

5B:

 

6A: 

6B:

Föreningens stadgar

Kassör: Mats Blom

    tfn: 0708-288776