Nyheter


På det extra årsmötet idag valdes glädjande en ny styrelse.


Detta gör att föräldraföreningen lever vidare.


den nya Styrelsen ser ut enligt följande


Ordförande:  Caroline Nylander

Kassör :          Stefan Lundgren

Ledamot:       Anne-Lie Stark

Ledamot:       May-Britt Hermansson

Ledamot:       P-A Forslund

Suppleant:    Talha abu Zarad